Základní informace

Název: SC vebr-sport, z.s.

Právní forma: spolek

Datum vzniku: 19. října 2011

Zapsaný ve spolkovém rejstříku: 

spisová značka L 5617 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Datum zápisu: 1. ledna 2014


Čílo bankovního účtu: 2300185288/2010

IBAN: CZ1920100000002300185288

Pobočky - Oddíly: Planá nad Lužnicí, Praha

Veřejný spolkový rejstřík

 IČO: 22769536        


Datová schránka SC vebr-sport, z.s. : fcnqijx   

             

Adresa sídla:

Zborovská 2696

Tábor

390 03       

web:       www.vebr-sport.cz                

https://twitter.com/vebrsport

https://www.instagram.com/vebrsport/

SC vebr-sport, z.s. vede zájemce o sport a především o orientační sporty (orientační běh) v jejich tréninku.

Vedeme tréninky ve sportovních oddílech.

Vedeme tréninky orientačního běhu.

Tréninky jsou určeny pro děti a mládež od 6 do 18 let, a pro dospělé.


Máte možnost využít naše zkušenosti při pořádání sportovních akcí. (Školy, organizace, kluby atd.)

Jsme připraveni zrealizovat pro Vás sportovní akce dle vašich požadavků. Pořádáme sportovní akce pro menší kolektivy a také akce s větším počtem účastníků.

Stačí nás kontaktovat a Váš návrh a požadavek můžeme společně realizovat.


Poskytujeme pro různé sportovní akce časomíru a vyhodnocovací systém SportIdent, využitelný pro různé druhy sportů, kde je potřeba prokázat průchod určitým kontrolním stanovištěm. 

Výhody systému spočívají v dostupnosti mezičasů pro všechny závodníky, v automatické kontrole kódů z kontrolních stanovišť a v kontrole průchodu kontrolních stanovišť ve správném pořadí.

Systém poskytuje rychlé výsledky s mezičasy dostupné pro každého závodníka ihned po dokončení závodu.

Naše poslání a cíle

 Základním účel a hlavní činnost SC vebr-sport, z.s.