Na počátek sezony

Mapování a revize mapy

Post date: Apr 6, 2013 12:08:36 PM

Pro úspěšný průběh celé následující sezony je vždy zapotřebí, aby bylo vše připraveno. Pro několik sportovních akcí pořádaných sdružením vebr-sport bylo zapotřebí nově zmapovat území, které bude využito pro pořádání minimálně dvou letošních sportovních akcí a také bylo nutné udělat novou revizi jedné starší mapy, v jejímž prostoru probíhají stavební práce na nové dálnici.

Oba úkoly, které byly na počátku letošní sezóny postaveny před pořadatelský tým sdružení vebr-sport, byly úspěšně splněny a probíhají už jenom minimální úpravy na nových mapách.

Sezóna 2013 může tedy začít. Ať se vše vydaří.