O nás

Název: SC vebr-sport, z.s.

Právní forma: spolek

Datum vzniku: 19. října 2011

Zapsaný ve spolkovém rejstříku:

spisová značka L 5617 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Datum zápisu: 1. ledna 2014

Veřejný spolkový rejstřík

IČO: 22769536

Adresa: Ústrašická 287

Planá nad Lužnicí

391 11Čílo bankovního účtu: 2300185288/2010

IBAN: CZ1920100000002300185288

SC vebr-sport, z.s. vede zájemce o sport a především o orientační sporty (orientační běh) v jejich tréninku.

Zajišťujeme fyzické a kondiční tréninky dětí a mládeže

Vedeme tréninky ve sportovních oddílech.

Vedeme tréninky orientačního běhu.

Tréninky jsou určeny pro děti a mládež od 6 do 18 let, a pro dospělé.


Projekty a akce

Máte možnost využít naše zkušenosti při pořádání sportovních akcí. (Školy, organizace, kluby atd.)

Jsme připraveni zrealizovat pro Vás sportovní akce dle vašich požadavků. Pořádáme sportovní akce pro menší kolektivy a také akce s větším počtem účastníků.

Stačí nás kontaktovat a Váš návrh a požadavek můžeme společně realizovat.


Pronájem materiálu pro pořádání

Poskytujeme pro různé sportovní akce časomíru a vyhodnocovací systém SportIdent, využitelný pro různé druhy sportů, kde je potřeba prokázat průchod určitým kontrolním stanovištěm.

Výhody systému spočívají v dostupnosti mezičasů pro všechny závodníky, v automatické kontrole kódů z kontrolních stanovišť a v kontrole průchodu kontrolních stanovišť ve správném pořadí.

Systém poskytuje rychlé výsledky s mezičasy dostupné pro každého závodníka ihned po dokončení závodu.

Naše poslání a cíle

Základním účel a hlavní činnost SC vebr-sport, z.s.

  • a) podporovat a pořádat volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně organizování zážitkových a pobytových akcí, se zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času dětí a mládeže,
  • b) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  • d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • e) vést své členy a ostatní zájemce o činnost spolku k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a pěstování správných návyků pro vhodné využívání volného času,
  • f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • g) zajišťovat v oblasti práce s mládeží a v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
  • h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.