Příměstský letní sportovní kemp 2016

-----------------------------------------------------------------------------
Letní příměstský Sportovní kemp 2016
O letošních letních prázdninách pořádá Sportovní centrum
vebr-sport příměstské Sportovní kempy děti z Plané nad Lužnicí, Tábora, Sezimova Ústí a z okolních lokalit. 
Tyto sportovní kempy jsou určeny dětem, které mají rády pohyb a zábavu. 

Sportovní kemp je určen pro děti ve věku 9 až 15 let a je zaměřen na sportovní přípravu a trénink.

Jsou vypsány celkem 4 turnusy (turnus proběhne pouze při počtu 10 a více přihlášených dětí). 

Termíny:

I.termín: 4.7. - 8.7. 2016

II.termín: 11.7. - 15.7. 2016

III.termín: 18.7. -  22.7. 2016

IV.termín: 25.7.- 29.7. 2016


Příměstský sportovní kemp probíhá od pondělí do pátku. Nejpozději 5 dnů před termínem turnusu sportovního kempu budou rodiče informováni, kde bude centrum (místo srazu) zahájení a ukončení Sportovní kempu. (Bude zohledněno podle bydliště většinového počtu dětí v turnusu).  

Rodiče mohou děti přivést na místo srazu od 7:30 do 8:00 hod a odpoledne si je vyzvednout v 16:00 - 16:30 hod. Starší děti mohou ráno přijít na místo srazu a odpoledne odejít samy pouze s písemným souhlasem podepsaným jedním z rodičů.  Každý den je pro děti připraven bohatý program. (Sportovní pohybová příprava, sportovní trénink, atletická příprava, základy práce s mapou a jiné aktivity.)
 
Na některé sportovní aktivity se děti mohou přesouvat na kolech (jízda na kole není povinná a kolo musí mít každý své), různé zábavné a sportovní hry. Aktivity budou probíhat na sportovištích v Plané nad Lužnicí a jejím okolí. Některé sportovní aktivity mohou být v okolí Sezimova Ústí a Tábora. Přesuny na kolech budou do okolí Sezimova Ústí a Tábora, kde budou cílené sportovní aktivity. 

Děti jsou rozděleny do více skupin podle věku a případně podle dovednosti a zdatnosti. V případě, že některá aktivita je pro dítě nevhodná (např. jízda na kole), tak je nahrazená jinou činností. Při příznivém počasí tráví děti čas venku (pod dohledem trenérů a instruktorů). V případě nepříznivého počasí bude zajištěna odpovídající varianta sportovních aktivit pod střechou. 
Každý turnus je zakončen závěrečnými soutěžemi, děti dostanou diplomy a sladkosti.

Strava: Po celý den mají děti zajištěný pitný režim a stravování ve formě možnosti celodenního volného odběru ovocem a lehkého jídla (pečivo , knäckebrot, sušenky atd.) 

Cena za celý týden činí 2.000 Kč. Dětem, které se závazně přihlásí do 15.6.2016 (t.j. bude zaslána nebo vyplněna elektronická závazná přihláška včetně úhrady částky za celý turnus), poskytneme slevu ve výši 400 Kč. Děti, které jsou členy Sportovního centra vebr-sport mají navíc slevu 400 Kč na jeden turnus.

Pokud se zúčastní některé dítě více turnusů, má na druhý a případně na další turnusy slevu ve výši 400 Kč. V případě, že se sportovního kempu účastní sourozenci, má 2. (a popřípadě další) dítě z rodiny také slevu ve výši 400 Kč. 
Výše uvedené slevy se nedají sčítat (t.j. nelze mít slevu 800 Kč - nejvyšší možná sleva na jedno dítě a turnus je 400 Kč. Vyjímka je u členů SC vebr-sport, kde může být nejvyšší sleva na turnus 800 Kč).
Úhrada ceny za příměstský sportovní kemp 2016 se provádí na účet spolku vebr-sport 
č.ú. 2300185288 / 2010 vedený u  - Fio banka, a.s.

Comments